ERP PROLIS
     Informační systém pro komplexní plánování, řízení a sledování výroby. Základní moduly systému:

 • Technologie
 • Logistika
 • Výroba
 • Obchod
 • Personalistika

Základní parametry:

Flexibilita
  Pružné přizpůsobení vašim procesům a používané metodice. Systém je navržen tak, aby všechny procesy a operace bylo možno snadno modifikovat.
Dostupnost
  Použitá webové technologie, umožňuje široké použití. Systém lze tak okamžitě nasadit na pobočky, bez nutných zásahů do současné IT infrastruktury.
Efektivita
  Automatizace častých a opakujících se úkonů, snadno osvojitelný způsob ovládání
Přehlednost
  Výstupní data jsou prezentována na několika úrovních podrobnosti, pro různé stupně řízení výroby
Modularita
  Systém lze provozovat s individuální funkčností.

Základní informace o systému:

 • Umožňuje plánovat a řídit výrobu při důsledné kontrole kvality během výrobních operací.
 • Sledování zakázky od objednávky po expedici s informací o stavu rozpracovanosti.
 • Poskytuje potřebné informace pro efektivní řízení lidských zdrojů.
 • Pomáhá optimalizovat stav skladových zásob.
 • Udržuje informace pro zpětnou sledovatelnost.
 • Použití čárového kódů umožňuje jednoduchou a rychlou identifikaci během celého výrobního procesu.