Pocket PC, Windows CE
     Aplikacemi pro tato zařízení jsme se začali zabývat ještě v době, kdy jediným nástrojem pro tvorbu efektivních a spolehlivých aplikací bylo vývojové prostředí MS eMbedded Visual C++.
     Pro ukládání dat se nám osvědčila relační databáze MS SQL Server CE, která je i na slabších zařízeních schopna zpracovat data v tabulkách s řádově tisíci záznamy. Následná synchronizace s centrálním SQL serverem, pak umožňuje poměrně snadný sběr dat z různých míst.
     Současná technologie .NET Compact Framework nám umožňuje rychlejší a efektivnější vývoj při zachování spolehlivosti našich aplikací.

Z technologického hlediska realizujeme dva typy aplikací :

  • Tenký klient
  • Samostatná aplikace

     Technologie tenkého klienta využívá zabudovaného webového klienta, který se připojuje na centrální webový server, kde je oblast určená pro přístup z těchto zařízení. Jedná se zpravidla o stránky, které jsou optimalizovány na zobrazovanou velikost a akceptovatelnou funkcionalitu.
     Provozování samostatné aplikace založené na technologii .NET Compact Frameworku vyžaduje instalaci tohoto prostředí. Jedná se o velikost cca 2MB. Taková aplikace běží samostatně bez nutnosti stálého připojení na server. Pokud je požadována výměna dat s centrálním server je možnost tuto synchronizaci provádět v pravidelných intervalech nebo na základě uživatelského požadavku.

Máte-li zájem o řešení, které bude provozováno na těchto zařízení, neváhejte nás kontaktovat.