Windows aplikace
     Technologicky nejstarší typ realizovaných aplikací. Z počáteční orientace, kdy preferovaným prostředím byl operační systém Microsoft Windows a celá řada vývojových nástrojů na této platformě - FoxPro, Gupta SQL Windows, Borland Delphi, Visual Basic, Borland C++, MS Visual C++ a další, jsme začali realizovat aplikace i pro prostředí X Window System na operačním systému Linux.

V současnosti tyto aplikace vyvíjíme na dvou základních platformách :

  • Microsoft Windows s prostředím .NET
  • Linux knihovny GTK+ a wxWindows

     Preferovanými datovými úložišti na platformě Microsoft Windows jsou databázové servery MS SQL Server a Oracle Database. MS SQL Serveru je vhodný pro různé velikosti aplikací. Počínaje verzí CE pro mobilní zařízení, přes MSDE (verze zdarma pro uživatelské stanice), serverové verze až po klastrové řešení odolné proti selhání.

     Na platformě Linux je naším nejčastějším datovým úložištěm MySQL server, případně PostgreSQL.